Αλλάζουμε πλεύση

Το κοινό μας όραμα!

Δήμος Ναυπακτίας: Ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος για μία βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ζωή στην πόλη και στα χωριά.


Μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για την Ναυπακτία, αυτόν τον ευλογημένο τόπο με την πλούσια ιστορία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Ναυπακτία όπως συνδυάζει αρμονικά τη γεωγραφία του βουνού με τη θάλασσα, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μετουσιώσει τις ιστορικές της ρίζες για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους όσους ζουν κατοικούν, δουλεύουν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, εδώ, μαζί της.

Το όραμα μας είναι να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό Δήμο, στις υπηρεσίες που προσφέρει στους δημότες του και στη λειτουργία του, όπου ο αστικός ιστός αναπτύσσεται μαζί με τα περιφερειακά χωριά και τους οικισμούς, στη βάση της ισόρροπης ανάπτυξης. Η Ναυπακτία δεν είναι μόνο η πόλη, αλλά η πόλη ως κύτταρο χρειάζεται να λειτουργεί ως φορέας αναζωογόνησης, καινοτομίας, ανάπτυξης και υπηρεσιών για όλη την δημοτική ενότητα, χωρίς να αποκλείει την ανάπτυξη περιφερειακών κέντρων.

Δεσμευόμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίον ο ίδιος ο Δήμος σχεδιάζει, αποφασίζει, χρηματοδοτείται και αναπτύσσεται στη βάση μίας ανοιχτής και συμπεριληπτικής διακυβέρνησης.

Υιοθετούμε τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας, έτσι ώστε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία και έργο να έχει σχεδιαστεί με στόχο να έχει θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, όχι μόνο για όσους και όσες ζούμε σήμερα σε αυτόν τον Δήμο αλλά και για όλους αυτούς που θα γεννηθούν και θα ζήσουν στο μέλλον.

  Επιδιώκουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης, επειδή η ζωή μας μπορεί να γίνει πιο εύκολη και ποιοτική αξιοποιώντας την διαθέσιμη τεχνολογία και οι υπηρεσίες του Δήμου πιο εξυπηρετικές.

  Στη βάση αυτή, διεκδικούμε και σχεδιάζουμε:

  Α. Υιοθετούμε τη διαβούλευση με τους ανθρώπους της Ναυπακτίας, με σκοπό να ιεραρχηθούν οι ανάγκες που προϋποθέτει ένας ολοκληρωμένος και σύγχρονος σχεδιασμός για να εξυπηρετεί τη σαφήνεια των στόχων που πρέπει να θέτει. Οι παρεμβάσεις και οι αναπλάσεις στον αστικό ιστό της πόλης και στη λειτουργία των χωριών και των οικισμών, απαντούν σε ανάγκες που αξιολογούνται πάντα με κριτήρια ποιότητας ζωής και αειφορίας, ώστε να βελτιώνουν την καθημερινότητα, να οδηγούν σε ανάπτυξη και να επιβεβαιώνουν τους στόχους που θα τίθενται.

  Β. Υποστηρίζουμε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα βάσει της αρχής της ισόρροπης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της συμμετοχής και του διαλόγου, μεταξύ των αρμόδιων φορέων και συλλόγων.

  Γ. Υποστηρίζουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, που να δημιουργεί παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία και να προϋποθέτει την στήριξη και την διασύνδεση της επιχειρηματικότητας. Το πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη δικτύου επιχειρηματικότητας, με τη συμμετοχή τόσο επιχειρήσεων τουρισμού όσο και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το κομμάτι της παραγωγής και της μεταποίησης, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (εξωστρέφεια και ανάπτυξη δικτύου).

  Δ. Υποστηρίζουμε τους νέους ανθρώπους της Ναυπακτίας, τόσο στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων για τη βελτίωση της καθημερινότητας τους, όσο και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη ζωή στον τόπο τους.

  Ε. Υποστηρίζουμε την ίση συμμετοχή των γυναικών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Λειτουργούμε με βάση τις διεθνείς αρχές της ισότητας, της διαφορετικότητας και της ένταξης.

  ΣΤ. Υποστηρίζουμε την προώθηση του αθλητισμού και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τουρνουά και αθλητικών δράσεων σε παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα αθλήματα, στον Δήμο Ναυπακτίας, με σκοπό την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, των ελεύθερων χώρων και του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής.

  Ζ. Υιοθετούμε την προώθηση σύγχρονων εργαλείων διακυβέρνησης, με την αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων για την ενίσχυση της δημόσιας πληροφόρησης και επικοινωνίας, των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, που παρέχονται στο κοινό, σε όλο τον Δήμο.

  Η. Υποστηρίζουμε την προώθηση ασφαλών, προσιτών σε άτομα με αναπηρίες, πράσινων και ποιοτικών δημόσιων χώρων, οι οποίοι θα αποτελούν πολυλειτουργικούς χώρους για κοινωνική επαφή που προάγουν την ανθρώπινη υγεία και ευεξία, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτιστική έκφραση.

  Θ. Υιοθετούμε την βιώσιμη αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, υλικής και άυλης, στην πόλη και στα χωριά, μέσω ολοκληρωμένων χωρικών πολιτικών και επενδύσεων, για την προστασία και την ανάδειξη, την προώθηση πολιτιστικών υποδομών και χώρων, καθώς και της παραδοσιακής γνώσης και των τεχνών.

  Ι. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας για να μεταβεί σταδιακά σε υψηλότερη παραγωγικότητα μέσω τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Προωθούμε τη διαφοροποίηση, την τεχνολογική αναβάθμιση, την καινοτομία, για την ενίσχυση των δημιουργικών τομέων, του βιώσιμου τουρισμού, των τεχνών και δραστηριοτήτων διατήρησης της κληρονομιάς, μεταξύ άλλων.

  ΙΑ. Υποστηρίζουμε την ενίσχυση της γαλάζιας ανάπτυξης στη βάση της προστασίας του θαλάσσιου πλούτου της περιοχής και της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του παραλιακού μετώπου της Ναυπακτίας.

  ΙΒ. Υποστηρίζουμε έναν ουσιαστικό σχεδιασμό για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, που να αφορά στην βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, με σεβασμό στην κοινωνική και πολιτιστική αυθεντικότητα των τοπικών κοινοτήτων, για την εξασφάλιση της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, προσφέροντας μία ξεχωριστή τουριστική εμπειρία για τους επισκέπτες στην Ναυπακτία.

  Έχουμε τη θέληση, τη γνώση, την πείρα και την αποφασιστικότητα για να τα αλλάξουμε όλα, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για εμάς, τα παιδιά μας και την Ναυπακτία μας!

  • ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ / ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  • ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
  • ΑΜΠΝΤΕΣΑΛΑΜ ΣΑΜΙΡ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
  • ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΕΤΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕΔΥ
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΒΙΤΑΛΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
  • ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ
  • ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΑΞΙ
  • ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΓΕΡΟΠΑΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
  • ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ ε.α.
  • ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν.
  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π.Σ. ε.α.
  • ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
  • ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
  • ΖΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΖΑΡΝΟΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΖΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΖΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΖΩΙΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
  • ΘΕΟΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
  • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
  • ΚΑΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • ΚΑΡΑΛΗ-ΚΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΡΒΕΛΛΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ ε.α.
  • ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  • ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ
  • ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ
  • ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  • ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΟΥΤΡΟΥΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΕΡΓΗ – ΜΕΛΟΣ ΕΛΑΝΠΑΣΕ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΡΟΜΑ
  • ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α’ Ε.Ν.
  • ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  • ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΛΙΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΛΟΜΒΑΡΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΜΑΚΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΑΛΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
  • ΜΑΝΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  • ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΝΘΑ ΠΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΑΔΕ
  • ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ
  • ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΩΛΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
  • ΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
  • ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
  • ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  • ΜΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΠΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ
  • ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ
  • ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
  • ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
  • ΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΝΤΖΟΥΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΞΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  • ΞΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
  • ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
  • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ε.α.
  • ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
  • ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΡΑΦΑΗΛ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΠΑΥΛΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
  • ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΠΛΑΤΥΠΟΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ / ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  • ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
  • ΠΥΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΕΛ.ΑΣ
  • ΡΑΪΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΗ
  • ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΥΣΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΣΙΨΑ – ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
  • ΣΥΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • ΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΤΖΟΜΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ τουΙΩΑΝΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ / ΦΥΣΙΚΟΣ
  • ΤΣΟΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ
  • ΤΣΟΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
  • ΦΟΥΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
  • ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ / ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
  • ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  • ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΔΔΗΕ
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
  • ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
  • ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
  • ΑΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ( π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝ.ΕΤ.ΑΠ.Ο )
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
  • ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ (ΕΦΚΑ)
  • ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΗΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΑΡΙΤΖΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
  • ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
  • ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  • ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν.
  • ΓΟΝΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΔΕΔΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
  • ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ ΑΝΕΡΓΗ
  • ΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  • ΖΑΠΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΖΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
  • ΖΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
  • ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ MHXANIKOΣ
  • ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
  • ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΜΑΛΕΒΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
  • ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΛΕΤΕΡΟΠΕ
  • ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
  • ΚΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΚΑΡΕΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
  • ΚΑΤΣΗ ΙΡΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΚΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΕΡΓΟΣ
  • ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ
  • ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
  • ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΚΩΤΣΟΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
  • ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΕΦΚΑ
  • ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ
  • ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Ε.Ν.
  • ΛΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΕΡΓΗ
  • ΛΟΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Λ.Σ.
  • ΜΗΤΣΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
  • ΜΟΡΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΜΠΙΜΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  • ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
  • ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ
  • ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ
  • ΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ
  • ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΠΑΝΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΖΙΜΗΣ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
  • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΑΒ
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Η/Υ
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ε.Τ.Ε
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
  • ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΤΖΟΦ) ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
  • ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
  • ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
  • ΠΑΠΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ
  • ΠΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΠΕΚΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
  • ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
  • ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
  • ΡΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΚΑΒ
  • ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
  • ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
  • ΡΕΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
  • ΡΗΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  • ΡΗΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
  • ΣΑΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
  • ΣΑΓΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ
  • ΣΑΚΚΟΥΛΗ – ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΣΙΤΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΣΙΨΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ
  • ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ
  • ΤΖΕΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
  • ΤΣΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  • ΤΣΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΤΣΩΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
  • ΦΑΛΤΣΕΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
  • ΦΑΡΜΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
  • ΧΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
  • SACIAS SHYQYRI ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ